آخرین عناوین

بزرگترین پارک آبی جهان کجاست؟

بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان پارک آبی تریپیکال آیلند در کشور آلمان است. این پارک آبی که در دسامبر سال 2004 افتتاح شد، در منطقه هالبه در...